BIOGRAFEN ASPEN

Marx arkitektur har tagit fram ett förfrågningsunderlag för nyetablering av biografen Aspen i Aspudden. Den tilltänkta lokalen byggdes som
biograf på slutet av 40-talet och ligger på Schlytersvägen 35. Sedan länge har biografen varit nedlagd och lokalen har nyligen rivits ut
helt efter en vattenläcka.

Biografen är tänkt att inrymma en restaurang / bar, en mindre och en större salong.
Arbetet med projektet påbörjades i juni 2018.

Plansritning

Plansritning

Plansritning

Plansritning

Foto

Foto

Foto

Foto