BIOGRAFEN ASPEN

Marx arkitektur har tagit fram en tidig skiss på nyetablering av en biograf i Aspudden. Den tilltänkta lokalen byggdes som biograf på slutet av
40-talet och ligger på Schlytersvägen 35. Sedan länge har biografen varit nedlagd och lokalen har nyligen rivits ut helt efter en vattenläcka.
För närvarande pågår en hyresförhandling mellan beställaren och fastighetsvärden.

Biografen är tänkt att inrymma en restaurang / bar, en mindre och en större salong.
Arbetet med projektet påbörjades i juni 2018.


Plansritning


Foto

Foto

Foto

Foto