Text
-Research och 1:1 experiment

Arbetet är utfört som examensprojekt vid Lunds Tekniska högskola hösten 2010 och våren 2011.
Projektet grundas i en studie av alternativ grundskolepedagogik i Danmark och Sverige samt
litteraturstudier inom ämnet. Mitt projekt erbjuder ett arkitektoniskt språk för vad jag kallar
den ”progressiva skolrörelsen”. Vad är specifikt och viktigt för skolor där temaundervisning,
demokratisk skolning och kreativitet står i fokus, hur ska en sådan skolbyggnad utformas?
Designprocessen innehåller fysiska undersökningar i skala 1:1, försök att evaluera tankar,
slutsatser och antaganden.

Projektet resulterar i en tillämpning, en skolbyggnad som exemplifierar och tydliggör projektets
slutsatser.

Examinator:
Lars-Henrik Ståhl

Handledare:
Nina Aronsen

Förstudie & programbeskrivning Tillämpning

Diagram

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration