HALMSTADS KONSTHALL

24 januari - 10 april 2018
Konstverk skapade av Victor Marx ställs ut i soloutställningen på Halmstads
konsthall under utställningsnamnet Konstkurage. Här finns verk som varit ute på
gatan som gatukonst med en stark patina av samhällets slitage. Här ställs
dokumentation från konstverket (O)önskad samhällsförbättring ut för första gången.
Här finns också verk från olika samlingsutställningar och bland de gamla verken
finns även nya verk, vissa som ska ut på gatan som gatukonst efter det att
utställningen är avslutad.

Konsthallen skriver så här om utställningen:
"Victor Marx konst är starkt politiskt och hans projekt har ofta utgångspunkt
i ämnen som rättigheter/skyldigheter eller miljö- och klassfrågor. Vem
bestämmer städernas utformning? Vilka kulturyttringar får ta plats i det
offentliga rummet? Vad kan eller kan vi inte påverka i vårt samhälle? Vad
står demokrati och delaktighet för egentligen?"

Konstnär: Victor Marx
Plats: Halmstads konsthallPRAG 2017

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden

Sweden