MÅNKULTURELLT CENTRUM
"En för alla, alla för vem?"

Marx arkitektur utformade och byggde utställningen. Många delar i utställningen
berör global migration och utställningskonceptet anknöt till detta. En stad byggd
av plywoodemballage, lådor som efterliknar de som används för frakt på
världsmarknaden. Utställningens innehåll kurerades av Mångkulturellt centrum och är
målat eller laserskuret i de vitmålade lådorna.

Utförande: 2017

Produktionsbyra


Om utställningen:
"En för alla, alla för vem? är byggd som en mötesplats och en arena för diskussion.
Här ställer vi frågor som: “Vem har egentligen rätt till Sverige?”, “Vilka ska
räknas till det svenska folket?”och “Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar
på globala utmaningar?” Det vill säga; frågor om demokrati, migration och global
jämlikhet som idag står under omprövning i vårt polariserade samhälle och i
omvärlden.

– Målet är att skapa en möteplats för samtal om olika perspektiv på demokrati. Vi
hoppas att våra besökare tar chansen att vända och vrida på demokrati och
rättvisefrågor för att öka viljan att fortsätta utveckla demokratin i Sverige och
världen, säger verksamhetschef Leif Magnusson.
Under de senaste åren har ultranationalistiska rörelser blivit synligare och fått
ökat politiskt inflytande, inte minst i Europa. Utpekade grupper av invandrare och
flyktingar ses som ett hot mot en föreställd homogen nationell gemenskap. Den
miljöpolitiska frågan drabbas vi alla av, men få tar ansvar för den. Hur ska vi
tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?

– I en tid där klassklyftorna ökar, segregationen består och rasismen är påtaglig
för många i samhället så har vi på Mångkulturellt centrum ett ansvar att lyfta
samtalen till nästa nivå, som en del av vårt kunskapsuppdrag, säger Dani Ruz.

Under de tre år som utställningen planeras stå på Mångkulturellt centrum ska en
mängd programpunkter genomföras, föreläsningar och guidade visningar.
Inför valet 2018 öppnas ”Valdagsrummet” med praktisk handledning om
röstningsförfarandet för förstagångsväljare och andra som undrar hur det går
till rent praktiskt att rösta.

Medverkande konstnärer: Hop Louie, gatukonstnär, Dart, graffitimålare, Baio,
illustratör, konstnär, Klister Peter, gatukonstnär, Mikael Nyström, designer,
illustratör och graffitimålare, Nachla Libre, poet och konstnär,
David José Hildeberg, illustratör, Falcone, gatukonstnär/graffitimålare,
Max Gustafson, satiriker, Lejla Harbas, konstnär, Nabila Abdul Fattah,
konstnär och aktivist."

Produktionsbyra

Produktionsbyra

Produktionsbyra

Produktionsbyra

Produktionsbyra

Produktionsbyra