MILJONPROGRAMSMONUMENTET
Halmstads konsthall 2018
Uppsala Konstmuseum 2015
Kalmar konstmuseum 2014

MILJONPROGRAMSMONUMENTET
Modernismens intåg i Sverige eskalerade i miljonprogrammet. Bostadsbristen skulle lösas
genom storskalig arkitektur för medelklassen. Mellan 1965 och 1974 byggdes ca en miljon
bostäder. Sociala ingenjörer skapade tanken med ABC-förorter och blandade den med
Corbusiers tankar om enorma monolitiska byggnader i park. Tanken att skapa en modern
människa gick hand i hand med målet att skapa en modern stad.

Men Corbusiers arkitektoniska finess tappades bort och följden blev inte speciellt
insmickrande. ABC-förorterna falerade då ”A” som i arbete glömdes bort i planeringen
och orterna blev sovstäder. Köpcentrum konkurrerade ut butikerna i de förortscentrum
som inte själva expanderade och blev köpcentrum, det levande och personliga torget dog ut,
”C” som i centrum tappade sin charm. Samtidigt försvann biografer och annan kultur, med
några få undantag, och det som återstår i de flesta miljonprogramsorter är en pizzeria,
en matbutik och ”B” som i boende. Medelklassen som först flyttade in i husen övergav
områdena när retoriken om den moderna människan ebbat ut. Istället blev miljonprogrammet
hem för Sveriges arbetarklass, invandrare, dess utstötta och trasiga. Som en förenklad
generalisering så stämmer detta och man måste titta noga för att hitta det vackra i
förorterna. Felaktigt har det ansetts att det enda kvalitativa som återstår här är
närheten till naturen. Men det är inte sant för det vackra finns här, en levande
förortskultur, mer äkta än kulturmedelklassens finkulturella namedroppande och
överklassens skyddade världsfrånvända verkstäder. Min övertygelse är att en ny social
rörelse kommer att växa fram ur denna förortskultur. Ett dynamiskt samhälle med en
stark konstscen måste födas av människor som lever mitt i verkligheten.

Miljonprogrammet blev inte alls som dess skapare trodde och så är det nästan alltid
när människor som leker Gud tror att de kan styra människans väsen och stadens organism.
Om det skulle tecknas en ny Suecia idag vore det likväl underligt att inte införliva
miljonprogramsområdena. Att ett så litet land gör ett så stort socialt experiment
saknar motsvarighet internationellt. Detta monument är tillägnat miljonprogrammet och
framförallt dess nuvarande befolkning. Betraktaren kan se förortens dolda potential
om de kikar bakom fasaden, genom sprickorna i planeringen.

Delaktiga i att skapa Miljonprogramsmonumentet var:
Konstnär: Victor Marx
Produktion: Jesper Ström och Panagiotis Mamako
Fotograf: Konstkollektivet Caper
Svetsare: Andrzej Marcinkowski
Screentryck: Konstkollektivet Caper


OM UTSTÄLLNINGEN 2014, 2015
Med utställningen Suecia Contemporare tar Kalmar konstmuseum fasta på en 300 år gammal
idé – det samtida. Utställningen undersöker och iscensätter en nutida relation till hela
det projekt som ligger bakom Erik Dahlberghs bok Suecia Antiqua et Hodierna (Det forna
och nuvarande Sverige), en bok bestående av 353 koppargravyrer producerade mellan åren
1665 och 1715 med en ambition att skildra ett storslaget land. Genom att förskjuta titeln
till ett påhittat Contemporare och i kraft av tio samtida konstnärers verk återförs
Dahlbergh till ett här och nu. Hur ser bilden av Sverige ut idag genom barockens vision
om Sverige som stormakt?

Deltagande konstnärer:
Erik Dahlbergh
Peter Johansson
Per B Sundberg
Victor Marx
Maria Friberg
Makode Linde
Kristina Matousch
Helle Kvamme
Jenny Granlund
Pontus Raud
och Gunnar Nehls.
Utställning: ”Svecia contemporare"
Plats: Kalmar konstmuseum
Curator: Pontus Raud
Håller på: 2014, 14 juni - 19 oktoberUppsala

Uppsala

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram

Diagram