Marx arkitektur AB


OM MARX ARKITEKTUR


FÖRETAGET
Företaget grundades 2012 av arkitekten Victor Marx. Dess verksamhet är
främst inom byggnation och arkitektur.


TOTALENTREPRENÖR
Företagets mål är att ta på sig helhetsansvaret i byggprojekt. Detta ansvar
inkluderar:

1. samordnandet av alla de byggnadsentreprenörer som krävs
i respektive projekt och skapa en motpart för kunden. Detta förenklar
samordningen, den ekonomiska överblickbarheten och ger kunden en
kontaktperson för alla byggets olika delar.


2. att införskaffa allt material och all fast inredning. Företaget ser
till att rätt material finns på plats i rätt tid.


3. att försäkra alla byggets olika delar.
Detta är ett skydd för kunden
om något under byggprocessen mot förmodan blir fel och företaget som
gjort misstaget inte har ekonomin att åtgärda skadorna så träder företagets
försäkringar in.ARKITEKTUR
Företaget startades upp som ett arkitektföretag och precis som
totalentreprenören samordnar alla underentreprenörer i byggarbetet
så är arkitekten samordnare av alla tekniska konsulter. Företaget
förespråkar att få ansvar för hela denna process. Då kan den bästa
slutprodukten skapas. Missförstånd, dålig kommunikation och konflikter
leder ofta till att slutresultatet försämras. Genom att låta Marx
arkitektur ansvara för hela processen undviks denna problematik och
kunden slipper huvudvärk.ARKITEKTUR OCH FASTIGHETER
Företaget arbetar med att utveckla sig mot att själv bli byggherre.
Flera projekt är initierade.