Marx arkitektur AB


OM MARX ARKITEKTUR


KONST - Victor Marx

Mitt skapande sker generellt genom arkitektur. I tredimensionell form är
jag oftast inte ute efter att skapa skulpturer utan snarare att genom
den byggda kroppen skapa kollektiva processer. Det är oftast inte det
fysiska som är målet med mina verk utan den aktivitet som dessa ger
upphov till.

Detta ska uppnås genom att "beskådaren" till verket själv driver
konstverket. Utan att vara medveten om dess roll blir de aktiva genom
sina handlingar och kommunikationen med varandra. Detta gäller även
myndigheter och företag som reagerar på projektens "generatorer"
och skapar kedjehändelser. Konstverket kan slutligen utspela sig
på flera ställen samtidigt och fortsätta även efter det att dess
fysiska generativa objekt är borta. Ibland förstärker jag projektets
generativa potential genom olika sociala arrangemang som är
kopplade till de fysiska kropparna.

Min konst, när den är som bäst, leder till ett förlopp som jag inte kan
kontrollera, ett slutresultat som är svårt att summera och där jag
som konstnär missar stora delar av processen. Min roll som konstnär är
alltså att skapa en så intressant och genomtänkt situation som möjligt.
Och målet är alltid att uppnå ett konstverk som ifrågasätter eller skapar
eftertanke kring samhällets snedfördelning och dess maktordning.


SKAPANDET
Oftast har jag inte själv kunskap och möjlighet att ensam färdigställa
mina verk. Jag umgås i en krets av konstnärer, aktivister och byggarbetare
som solidariskt hjälps åt med varandras projekt. Utan denna uppbackning
skulle jag inte kunna genomföra mina projekt. Med deras hjälp kan jag
skapa stora och konstruktivt avanserade projekt. Skapandet är med andra
ord kollektivt där jag som konstnär arbetar sida vid sida med de övriga.
Jag är av den åsikten att konst kan, och antagligen blir intressantare
och bättre, av att skapas genom kollektivt arbete och i diskussioner med
varandra. Jag är mycket skeptisk mot konstnären som ett skapande geni.


UTSTÄLLNING
Det finns inget egenvärde i att ställa ut på gallerier, konsthallar och
muséer. Det gör inte ett konstverk mer till konst eller en platitud
mer intressant. Många av mina konstprojekt, varav en del utförda i mitt
namn, har ställts ut på gator och torg. Där når de fler människor än
de gjort i de tilrättalagda rummen för konst. Som arkitekt har jag också
svårt att acceptera konsthallens principer om "the white box". Jag menar
att konst blir bättre om den kommunicerar med sin omgivning, den
introverta konsten är redan fulländad och kanske historiskt överspelad.
Följaktligen är jag enbart intresserad av utställningar om dessa har
ett ädelt uppsåt, ger mig en intressant budget eller på annat sätt tar
mig vidare i min utveckling.


UTSMYCKNING
Utsmyckningsuppdrag intresserar mig både som arkitekt och konstnär.
Jag ser inte dessa nödvändigtvis som en del av mitt konstnärliga arbete
men är förmögen att skapa goda resultat.