SNÖSÄTRA
KULTUR OCH NATUROMRÅDE
- Alternativ stadsplan


Det hotade Snösätra upplagsområde utgörs av en utrotningshotad typologi i Stockholmsområdet.
Den lilla skrotnissebebyggelsen har tagit sina första stapplande steg på vägen mot ett genuint
kulturområde med de så eftersträvade "Berlinvibbarna". Det ständiga rivningshotet,
högspänningsledningen som omöjliggör bostadsbebyggelse, den hotade salamandern som bor här,
med mer, med mer har bidragit till ett status quo. En stiltje med låga arrenden, en bebyggelse
i förfall och en flykt av kapitalstarka företag som söker stabilitet. Allt detta har öppnat
för graffitins intåg. Området har blivit en gigantisk utställning i konstant förändring.
Besökare strömmar till och plötsligt finns det ett intresse att kanske inte riva området ändå.
Av samma skäl har området börjat bebos av allt mer hobby, kultur och konstverksamheter och
utvecklingen skulle antagligen ha fortsatt åt ett intressant håll om situationen inte ställts
på sin spets. Nu verkar nämligen status quo ha gått om intet. Det blå politiska blocket vill
gräva ned högspänningsledningen och bygga radhus på platsen. Det rödgröna blocket vill riva
området och införliva det i det nya naturreservatet. Det tycks plötsligt som om allt går
mycket snabbt, kanske avgörs områdets öde redan innan valet.
Men alla politiker verkar inte övertygade. Lokalpolitikerna från det rödgröna blocket bjöd in
en mängd kulturaktörer för att uppmuntra dem att komma med ett medborgarförslag med en plan
för hur området skulle kunna få fortsatt liv som del av naturreservatet och genom kultur.
Förslaget som arbetats fram i samarbete mellan Kulturhuset Cyklopen och Marx arkitektur
lämnades in 2018-03-29 och undertecknades av många lokala kulturverksamheter.

Läs medborgarförslaget i sin helhet:
Medborgarförslag
Grafik
Kulturstråket guide>
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra