SNÖSÄTRA
KULTUR OCH NATUROMRÅDE
- Utredningsarbete


Utredningen
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av maj 2018 att norra delen av Snösätra upplagsområde ska bevaras för att ge plats åt kultur. Med bakgrund av detta sjösätter vi ett projekt där områdets innehåll och utformning ska utredas parallellt med stadens egen utredning. Målet är att ge en bra bredd för det kommande politiska beslutet om områdets framtid. Utredningen utförs av Marx arkitektur i sammarbete med ArkDes och Arkitektrskolans (KTH) genom masterprogrammen ”Full Scale Studio” och "Urban Ecologies". Arbetet kommer finansieras genom forskningsanslag från ArkDes. Arbetet planeras att börjas under våren 2019.

Läs mer om projektet, dess kontext och historia här:
PROJECT SNÖSÄTRA

Andra handlingar:
KTH
ArkDes


Medborgarförslaget mars 2018
Projektets startpunkt var att Marx arkitektur tillsammans med Cyklopen skrev ett medborgarförslaget som undertecknades av många lokala kulturverksamheter. Skriften inlämnades till stadsdelen 2018-03-29. Vi vill tro att skrivelsen låg till grund för att omfrådet nu utreds som kulturområde och inte ser ut att rivas.

Läs medborgarförslaget i sin helhet:
Medborgarförslag
Grafik
Kulturstråket guide>


Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra