STORGATAN - Compact living

På Storgatan 25 i centrala Stockholm byggs en liten lokal med högt i tak om till
lägenhet. Målet var att utnyttja lokalens takhöjd, på över 4 meter, för att
skapa en compact living, mycket på liten yta. Golvet höjdes uppp i köket så att
trappan ned från gården kunde flyttas och en matplats ryms i köket. Ovanpå
badrummet finns lägenhetens sovrum med fönstervägg mot köket för att skapa
mer öppenhet. En liten passage, nedför en trappa, leder förbi badrummet in i
det spaciala vardagsrummet. En trappstege leder upp till en hängande
kontorsplats varifrån sovrummet nås.

Compact living är en ofta uppmärksammad boendeform i arkitekt-, design-
och intredningstidskrifter. Men i Sverige är det nästan omöjligt att få bygglov
för dylika. I detta fall accepterade Stadsbyggnadskontoret ett avsteg från
handikapplagstiftningen pga byggnadens specifika förutsättningar. För att
komma till den nya lähenheten måste en tilltänkt person med rörelsehinder
passera två trappor vilket gjorde det osannolikt att en dylik person skulle
välja detta som sin bostad.

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration