TRÄDET
Avesta art 2015 på Verket

TRÄDET
Konstverket är 11 meter högt och byggt av trä. Bladen är skurna ur grön akrylplast och upphägnda som en trädkrona.
Projektet kommenterar miljöförstöring och det allt sannolikare ekologiska sammanbrottet.

Framför trädet ligger en plastdunk i sanden varpå det står:
"I en framtid där det ekologiska sammanbrottet på jorden är ett faktum, där det inte längre finns någon natur kvar, bestämmer sig
två konstnärer för att bygga ett träd. De river ett gammalt skjul i en övergiven fiskeby och sätter ihop brädorna till något som ligger
närmare materialets ursprungliga väsen, från innan det själv hamnade på sågverket. Konstnärerna framkallar sina minnen av trädet
och vill ge det vidare till de överlevande som aldrig fick uppleva naturens skönhet. "

Delaktiga i att skapa Trädet var:
Konstnär: Victor Marx
Produktion: Mikael Tofvesson och Victor Marx

Andra deltagande konstnärer:
Lovisa Ringborg
Meta Isaeus Berlin
Sonja Nilsson
Hanne Mago Wiklund
Anna Anders
Bea Szenfeldt
Hanna Vihriälä
Claire Morgan
Micael Dahlen
Kristoffer Zetterstrand
IC-98
Håkan Lidbo
Jan Stenmark

Utställning: ”A Piece of Time"
Plats: Avesta, Verket konstmuseum
Curator: Caroline Gustafsson
Utställningen öppnar: 2015, 23 majTrädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet
Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet