BYGGLOV VENTILATIONSOMDRAGNING

KV släggan byggdes ut med ytterligare en våning lägenheter. I samband med detta byggdes ventilationen
från restaurangen i gatuplan om. Ombyggnaden överklagades och Marx arkitektur fick i uppdrag att söka
bygglov för alternativ dragning. Istället för den tänkta dragningen på fasad upp till taknock togs
en lösning fram där ventilationen går ned i källaren och passerar genom snickeri och ut genom mur till
parkeringsplatser.Plats: KV Vildsvinet
Utförande: 2015


Bygget