VIKGUBBEN
Halmstads konsthall 2018
Gatukonst, Högdalen/Bandhagen 2015

RÖR OM I KLASSAMHÄLLET MED FAMILJEN MARX
Gatukonstprojektet riktar sig till barn och deras föräldrar och ge dem möjligheten
att diskutera klassamhället under lekfulla former.
2015-10-28 återtogs verket för att renoveras. På fotot högst upp kan man se att verket
varit populärt. Många promenerande uttryckte också att de tyckte vi skulle ställa
tillbaka verket när det renoverats, trevlig feedback! Vi får se hur det blir.

Delaktiga i att skapa Vikgubben var:
Konstnär: Victor Marx
Illustratör: Tanja Marx

Plats: Bandängen, Högdalen/Bandhagen
Verket ställdes ut 2015, 17 juni


Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet

Trädet