PUBLIKATIONER DÄR
MARX PROJEKT
OMSKRIVS

25 Kvadrat Imago mundi
An extraordinary collection that brings together the works of 200 Swedish
artists united in the name of creativity and commitment. Artists from the
older generations, modernists, postmodernists and young activists but, also,
those grew up or began their artistic activity in other parts of the world
and have found a new home in Sweden. A brave collection that, with energy
and generosity, and in the name of equality, participation and freedom,
also embraces thorny issues like the lack of equal rights, the ecological
challenge, loneliness, alienation. In perfect harmony with the culture of
a country that has always advanced in the direction of wellbeing, social
security, the creation of a strong sense of community.


Projektledare - Paula von Seth
Utgivare - Luciano Benetton Collection

25 Kvadrat 25 KVADRAT
I år är det premiär för de så kallade attefallshusen, och svenska folket
får bygga 25 bygglovsbefriade kvadratmeter. Det blir tio extra kvadrat
jämfört med friggeboden - tio extra kvadrat som gör stor skillnad och
väcker drömmar!

Plötsligt blir det möjligt att tänka sig en sommarstuga, fullt utrustad
med vatten och avlopp, eller ett extra hus på tomten till det vuxna
barnet i väntan på "riktig" bostad. Den här boken bjuder på inspiration
och vägledning för de byggmöjligheter som nu öppnar sig.

Här presenterar 25 av Sveriges främsta arkitektkontor - bland dem
Wingårdhs och Tham & Videgård - var sitt nyritat och unikt förslag, med
ritningar och visualiseringar.

25 kvadrat är en späckad idébok om hur man kan tänka arkitektur i liten
skala. Den reder också ut vad den nya lagtexten säger om bygglovsbefriade
komplementbyggnader och ger värdefulla tankeställare inför läsarens egna
byggäventyr.

Författaren - Eva Wrede, Mark Isitt
Förlag - Max Ström

Cyklopenboken Cyklopen 2003-2013
2003 ockuperades Sveriges televisions gamla lokaler på Östermalm.
2013 invigdes ett frihetligt socialistiskt kulturhus i Högdalen.

Detta är historien om vad som hände däremellan. Om direkta aktioner
och kompromisslös rivningspolitik. Om ändlösa möten med tjänstemän
och irrfärder i byråkratiska korridorer. Om mordbrand och solidaritet.

Detta är en berättelse om att bygga sina drömmar på en grund av kamp,
svett och snedslagna spikar. Detta är historien om Cyklopen.

Redaktör - Ivar Andersen
Illustratör - Tanja Marx
Formgivare - Ivar Martinsson
Förlag - Cyklopen

Sätta färg på staden Sätta färg på staden
Har man väl upptäckt det, så ser man det snart överallt. Klistermärken,
tags, målningar, handarbeten... Men varifrån kommer allting? Vilka ligger
bakom? I den här rikligt illustrerade boken får du möta några av Sveriges
många utövare av gatukonst och graffiti. Sätta färg på staden tecknar ett
osentimentalt men tolerant porträtt av en verklighet som fyller städerna både i
Sverige och i resten av världen. Färgstarka exempel kopplar konsten till andra
företeelser samhället. För den som vill förstå den obeställda kreativiteten i det
offentliga rummet är boken ett användbart verktyg. För den som redan är insatt
i graffiti- och gatukonstkulturerna är porträtten av utövarna och deras projekt
en källa till igenkänning och inspiration.

Följ med ut på äventyr både på natten och på dagen när staden får ny färg på
oväntade ställen!

Författaren - Kolbjörn Guwallius
Förlag - Dokument Press
Samarbeten - Movium
This must be the place This Must Be The Place
This Must Be The Place är ett icke-kommersiellt bokprojekt där unga konstnärer
får möjlighet att visa sin konst.

Projektet drivs av fyra unga konstnärer med olika bakgrunder och inriktningar
men med ett gemensamt mål, att hitta alternativa vägar för att visa konst.

Syftet med projektet är att lyfta fram unga konstnärer och erbjuda dem ett forum
där de kan visa sin konst, fritt från kommersiella intressen. Resultatet blir en
bok som kommer publiceras feb 2010, och distribueras till utvalda ställen i Europa.

Bakgrunden till projektet bottnar i initiativtagarnas erfarenheter av att verka som
unga konstnärer i en konstvärld där kraven och villkoren ständigt förändras. Tanken
är att This must be the place ska vara ett sätt för konstnärerna att möta en större
publik, och för publiken att ta del av konstnärskap som annars hade varit svåra att
upptäcka.

Street Art Cookbook Street Art Cookbook
Street Art Cookbook is a guide to the materials and techniques used within today’s
most creative and progressive art movement. In hundreds of pictures and illustrations
and a dozen of interviews with some of the world’s most famous artists the authors
show how street art is made. From stencils and stickers to lasertagging and guerilla
gardening, Street Art Cookbook takes us on a trip around the world in the search of
the tricks and trades of street artists. Posters, stickers, screenprint, mosaic och
sculptures - there are no limits for their imagination. After hundreds of books
filled with pictures of street art published in the last few years finally one is
showing how the artists work. Street Art Cookbook is filled with tips and examples of
how to create your own stencil, sticker, poster or installation. These techniques
can be used on all kinds of materials, textile, glass, metal, concrete or wood and
suits everything from scrap-booking, designing clothes with motifs to outdoor use.
Street Art Cookbook gives an unique insight in the alternative art world and is a
rich inspiration source for those interested in Do-it-yourself-culture. Mark Jenkins,
Swoon, Gould, WK Interact, Caper, Victor Marx, C215, Poch, Ron English and
Knitta Please, are some of the featured artists in the book.

Author: Benke Carlsson Artist: Hop Louie
Plats, poetik och politik Plats, poetik och politik
Begreppet offentlig konst har under de senaste decennierna utmanats, utforskats och
utvidgats av konstnärer i Sverige och internationellt. I den här omvandlingen har ett
poetiskt tilltal inte nödvändigtvis stått i konflikt med ett politiskt. Konstnärer arbetar
numer med estetiska aspekter parallellt med ambitioner att integrera konsten i det socialas
domän ofta med syftet att diskutera frågor som demokrati, jämlikhet, integration, migration,
hemlöshet och rasism. Ibland står också konstproduktionens sociala natur i fokus.
Konstnären belyser då sin och konstens relation till brukarna, som inte sällan involveras
helt konkret i skapandet. Gamla kategoriseringar fungerar inte längre när den offentliga
konsten befinner sig på gränsen mellan konst och arkitektur eller mellan konst och street
art, när den tar plats på ställen som annars är reserverade för reklam och konsumtion eller
tar sig uttryck i form av sociologiska undersökningar där människor (publiken) är aktivt
engagerade som en del av själva verket.

I Plats, poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet kastar skribenter från
olika håll konsthistoriker, forskare, konstnärer och kritiker på sitt eget sätt ljus över
teman som berör relationen mellan konst och det offentliga rummet: makt och motstånd, det
platsspecifika, rätten tillrummet, feministiska perspektiv på offentligheten och mycket annat.
Upplägget är rikt och dynamiskt med åtskilliga diskussioner om aktuella konstverk och
projekt alltsammans illustrerat i över 130 färgbilder.

Förlag:Arena AB