FÖREDRAG
(O)önskad samhällsförbättring
"Mitt föredrag utgår från egna projekt och rör sig mellan arkitektur, stadsplanering och konst.
Perspektivet är den aktiva medborgarens då denna kolliderar med byråkrati, marknadskrafter
och politiska maktcenter.

Föredraget har framförts i olika tappning på universitet, högskolor, galor, konferanser, muséer,
folkhögskolor med mer runt i Sverige och ibland utomlands.

/Victor Marx