Marx arkitektur AB


OM MARX ARKITEKTUR


FÖRETAGET
Företaget grundades 2012 av arkitekten Victor Marx. Dess verksamhet är
främst inom arkitektur och byggnation.


ARKITEKTONISKA PRINCIPER
Företaget strävar efter att:

1. skapa programmatiskt nytänkande.
Samma fråga har inte alltid samma svar. "Hur ser en bra bostad ut?" är
helt beroende av vem som ska flytta in där, "Hur ser en bra skolmiljö ut?"
är helt beroende av vilken pedagigik skolan tillämpar eller vilken barn-
skara som går där etc. Att se olikhet och utveckla en arkitektur som
passar för den specifika situationen är därför viktigt.

2. skapa vacker arkitektur.
I dagens industriella byggande kommer det vackra ofta i andra hand.
Inte för att det behöver vara dyrare att bygga någonting vackert utan
för att fokus är inställt på det rationella och tekniska. Men det handlar
också om att våga bryta med sin tidsanda, att våga rita någonting som
är ett avsteg från det som resten av branschen producerar. Detta mod
krävs i lika stor utsträckning hos beställaren som hos arkitekten.

3. rita byggnader vars byggprocess är ekonomisk.
Genom det faktiska byggkunnandet som finns inom företaget sker ett
samtal kring byggbarheten i de arkitektoniska projekten. I denna dialog
omarbetas de arkitektoniska projekten för att nå en effektiv byggprocess.

4. behålla den mänskliga skalan i arkitekturen.
Även en stor byggnad eller miljö ska befolkas av människor som har
samma skala oberoende av byggnadens/platsens. Arkitekturen ska
bearbetas för att skapa mikromiljöer där människan inte känner sig
borttappad och utelämnad. Detta betyder inte nödvändigtvis att
dessa miljöer ska vara små. Men i det stora ska det finnas en detalj-
ering som relaterar till människans skala.

5. skapa karaktär.
Varje byggnad oavsett hur liten den är ska ha karaktär, ett bärande
koncept som binder ihop dess delar till en helhet.


TOTALENTREPRENÖR
Företaget erbjuder sig att själv bygga de projekt som kontoret ritar. Vi tror
att ett tätt samarbete mellan arkitekt och byggföretag skapar en bättre
slutprodukt och mindre friktion i byggprocessen. Detta är också en trygg-
are lösning för kunden som får en garanti från företaget att projektet
slutförs hela vägen utan komplikationer och avsteg från ritningar och
andra tekniska handlingar.