PRISER OCH STIPENDIER

IASPIS - Internationellt kulturutbyte
2018.05.29 beviljades Victor Marx resebidrag för ett kulturarbete i Kapstaden, Sydafrika.


IASPIS - Internationellt kulturutbyte
2015.06.02 beviljades Victor Marx resebidrag för ett kulturarbete i Tjeckien hösten 2015.


WAN - Colour in Architecture
2015.03.04 blev Victor Marx shortlisted i WAN color in architecture awards tillsammans med 6 andra arkitektkontor.


European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015
2014 nominerades Victor Marx till det prestigefulla 2015 års Mies van der Rohepriset. Det delas ut varannat år
och ca 300 arkitektkontor nomineras från EUs medlemsländer och aspirerande medlemsländer.


SA-priset
2013 tilldelades kulturhuset Cyklopen Stockholms arkitektförenings årliga SA-priset. Priset ”ges till den eller
dem som värdefullt bidragit och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur”.


Rebells fredspris
2008 tilldelades Victor Marx "Rebells fredspris".
"Han är en förebild för fria kulturutövare och för ett alternativt sätt att verka. Han har visat att man med små medel,
stor vilja och driven kreativitet kan skapa sitt eget imperium. Och det kan inga bränder släcka. Med vår motivering
vill vi visa att de sex år som han la ner för att bygga en frihetlig och ekologiskt skapad mötesplats för kulturuttryck
inte var förgäves. Snarare har det väckt en helt annan eld till liv än den som brände ner Cyklopen – ett brinnande
engagemang hos omvärlden för dem som vågar gå mot strömmen, kämpa för människors rättigheter och bryta mot
traditionella strukturer. Rebells Fredspris år 2008 går till aktivisten, kulturförökaren och tillika kulturhuset
Cyklopens grundare Victor Marx."


JENNY LINDS RESESTIPENDIUM
2008 och 2009 tilldelades Victor Marx "Jenny Linds resestipendium" på sammanlagt 80 000kr. Stipendiet delades
ut av Konstakademien.