Text

Kulturskolan Raketen är en alternativskola med profilen "kultur, rättvisa, miljö". Idag har skolan ca 220 elever
i åldrarna 6:åringar till 9:eklassare. Skolans pedagogik bedrivs delvis genom temaundervisning och verkstäderna
är centrala. Sedan flytten till Björkhagen har skolan successivt samlat sina lokaler i två huskroppar. Som följd av
detta är lokalerna stegvis ombyggda för att möta behoven i undervisningen. Målet nu är att för första gången göra
en översikt av lokalerna i sin helhet, skapa ett helhetstänk och framförallt anpassa dem till skolans pedagogik.
Målet är inte enbart att förbättra förutsättningen för den undervisning som redan bedrivs utan att skapa lokaler
som möjliggör att på ett mer renodlat sätt utföra den alternativa pedagogiken, en arkitektur som skapar nya
möjligheter. Ombyggnadens första etapp utfördes sommaren 2013 och Marx Arkitektur stod inte enbart för
det arkitektoniska utan även byggarbetet.

Wij

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen