Text

Kulturskolan Raketen är en alternativskola med profilen "kultur, rättvisa, miljö". Idag har skolan ca 220 elever i åldrarna 6:åringar till 9:eklassare. Skolans pedagogik bedrivs delvis genom temaundervisning och verkstäderna är centrala. Sedan flytten till Björkhagen har skolan successivt samlat sina lokaler i två huskroppar. Som följd av detta är lokalerna stegvis ombyggda för att möta behoven i undervisningen. Målet nu är att för första gången göra en översikt av lokalerna i sin helhet, skapa ett helhetstänk och framförallt anpassa dem till skolans pedagogik. Målet är inte enbart att förbättra förutsättningen för den undervisning som redan bedrivs utan att skapa lokaler som möjliggör att på ett mer renodlat sätt utföra den alternativa pedagogiken, en arkitektur som skapar nya möjligheter. Ombyggnadens andra etapp utförs sommaren 2014 och Marx Arkitektur står inte enbart för det arkitektoniska utan även byggarbetet.

Wij

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen
Efter ombyggnaden
Ritning nya väggar
Innan ombyggnaden
Ritning rivning
Bygget

Bygget

Bygget

Bygget